Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost - předsednictvo ČKS

9. 5. 2011

Vážení předsedové KV ČKS,

V příloze přeposílám informaci k problematice nemovitého majetku, která by
měla, za předpokladu vyplnění a zaslání , pomoci těm ZKO, které dosud nemohly z nejrůznějších důvodů provést převod majetku a dořešit právní vztah k němu.

Prosím o zveřejnění na webech KV ČKS, následně bude zveřejněno v příštím INFO.
 

S pozdravem
 
Jiří Šiška
 

Dopis koordinátora Sdružení sportovních svazů ČR - email 
vesely@sporty-cz.cz<mailto:vesely@sporty-cz.cz>
 

Dobrý den,
 
v souladu s dopisem Předsedy Sdružení sportovních svazů ČR Vám zasílám k
vyplnění "seznam klubů s nedořešenou problematikou nemovitého majetku" (oboje
viz příloha).
Žádám o co nejpodrobnější popis nemovitého majetku (K.Ú., čp, p.p.č.), který
dotčený klub vlastnil v době Svazarmu a nyní mu k tomuto majetku chybí právní
vztah.
Úplné a relevantní informace zlepší orientaci v problematice NM a pomohou
urychlit její řešení. Prodané či restituované nemovitosti s vědomím
nástupnických organizací nejsou předmětem tohoto seznamu.
 
S pozdravem
Martin Veselý
koordinátor oblasti správy majetku
Sdružení sportovních svazů ČR

+420 604 570 655
 

VIZ PŘILOŽENÝ DOPIS:

 

Praha  2. května 2011
 
 
 
Vážená paní, vážený pane,
 
 
na dubnovém zasedání Rady Sdružení sportovních svazů ČR byl podrobně posouzen stav kompletace podkladů týkajících se evidence či přehledu o hmotném investičním majetku (dále HIM) členských svazů a jejich klubů.
Jsme si  vědomi, že se jedná o náročný administrativní proces, který je mnohdy nepochopen při vysvětlování účelu tohoto usilování v řadách konkrétních klubů. Bez jejich vstřícného přístupu není možné uzavřít tento proces, který ve svém konečném efektu může být prospěšný celému sportovnímu prostředí v rámci našeho „Sdružení“ s konkrétním užitím jen a jen pro členské svazy a jejich kluby. Kromě členské základny je rovnocenným parametrem právě hodnota HIM nejen v evidované účetní hodnotě, která je základem při rozdělování státních finančních prostředků, které jdou 100% členským svazům, ale také v její případné tržní hodnotě (nebo hodnotě jeho pojištění), která reflektuje i cenu, za kterou by byl znovu pořízen.
Rada našeho „Sdružení“ jednomyslně schválila usnesení, v němž je vyslovena žádost na členské svazy o získání účetních hodnot HIM strojního a nemovitého z hlediska úplnosti statistických údajů klubů, svazů a „Sdružení“.
Současně uložila členským svazům znovu posoudit tržní hodnotu svého nemovitého majetku a aktualizovat ji zejména u svých klubů, případně se obrátit o pomoc na sekretariát „Sdružení“ ve věci dohledání Delimitačních protokolů o převodech majetku ze Svazarmu na jejich ZO či kluby. Termín do 31.5.2011.
Předsedovi „Sdružení“ uložila pomoci členským svazům v dohledání podkladů o majetku ZO či klubů v Delimitačních protokolech v evidenci „Sdružení“ v termínu do 30.6.2011.
Za tímto účelem Oblast správy majetku „Sdružení“ zhotovila tabulku SEZNAM ZO – KLUBŮ s nedořešenou problematikou nemovitého majetku, který obdržíte elektronicky k vyplnění potřebnými údaji a postoupíte ji zpět také elektronicky k dalšímu zpracování.


Vážení,
věřím, že dojde ke splnění závěrů, na kterých se dohodli všichni přítomní na jednáních, zejména pak na dubnovém zasedání Rady Sdružení sportovních svazů ČR.
Složitý proces získávání finančních prostředků pro sportovní prostředí vyžaduje nové přístupy k zviditelnění rozsahu a dosahu našich sportovních aktivit. Jde především o děti a mládež, ale také o širokou veřejnost, pro níž se snažíme vytvářet co nejlepší podmínky k jejich zapojení.
Získané údaje budou využity při jednáních s politickými, občanskými, samosprávnými a státními organy, které rozhodují o řešení financování sportu, aby byli co nejúplněji informováni o finanční náročnosti na provoz technického zařízení a zázemí pro naše sporty.
 
 
S pozdravem

 

JUDr.Ing. Zdeněk Ertl

Předseda
Sdružení Sportovních Svazů
České Republiky