Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze  Krajského výboru Moravskoslezské oblasti

Havířov 19.5.2009

 

Přítomni:         Havránek, Štýrská, Skotnicová, Dohnalová, Stebel, Ohřálová, Košťál

Omluveni:       Mellar

Program:        1. Kontrola úkolů z předchozího zápisu

                        2. Ostatní

                        3. Příprava Krajské konference

 

1.      Kontrola předchozího zápisu

Ø  Předání informací ze sjezdu ČMKU – Ohřálová, Skotnicová, Štýrská

Ø  Získaná dotace KV ve výši 15.000 – bude dle rozhodnutí KV použita převážně na mládež

Ø  Podmínky pro slíbenou dotaci ČKS ve výši cca 400.000,- budou sděleny v průběhu roku 2009

 

2.      Ostatní

Ø  ZKO Suchdol nad Odrou a ZKO Havířov-Bludovice obdrželi od KV návlek za uspořádání školení a prolongace figurantů a školení instruktorů pro sportovní výcvik psů

Ø  Tiskopisy s informacemi o uskutečněných volbách v jednotlivých ZKO, se jmény delegátů na Krajskou konferenci a s návrhy kandidátů do krajského výboru bylo do dnešního dne doručeno jen z 21 ZKO!!!.  – informace viz INFO 3/2008

Ø  Košťál - ZKO Ostrava Zábřeh pořádala o doplnění sportovního kalendáře o závod (bylo projednáno s Havránkem) 30.05.2009 – rozhodčí delegován Novotný (bylo projednáno), kontaktní osoba p. Kytková

 

3.      Příprava Krajské konference

Krajská konference Moravskoslezské oblasti proběhne 19.06.2009 v 18:00 hodin, v prostorách ZKO Otice – viz zápis ze Společné schůze předsedů ZKO a KV ze dne 18.1.2009

Ø  Program

o   Přivítání jednotlivých delegátů

o   Volba mandátové, návrhové a volební komise

o   Přednesení jednotlivých zpráv

o   Představení navrhovaných kandidátů do funkce v KV

o   Volby

o   Občerstvení, diskuse

o   Seznámení s výsledky voleb

o   Usnesení, schválení usnesení

o   Ukončení konference

Termín další schůze KV 19.06.2009 od 16:00 hodin

Zapsala Michaela Ohřálová, DiS.